Utbildningar

Slöjdlinjen, Vindelns folkhögskola, 1983 - 1985

Träindustriell utbildning, AMU Mora, 1986

Verkstadsmekanisk utbildning, AMU Örebro, 1990

Slöjdlärarexamen, Linköpings Universitet, 1991

Kurser

Sked-, slev- och trågtillverkning, Sätergläntan hemslöjdens gård, 1981

Träsvarvning, svarvning enligt skärmetoden, Sätergläntan hemslöjdens gård, 1986

Svarvning steg 3, Sätergläntan hemslöjdens gård, 1994

Stipendium & utmärkelser

1998 års Wadköpingsstipendium, Örebro

Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund "Utmärkelsen Mästerslöjdare 2012".

Medlemskap

Medlem i Konsthantverkscentrum

Utställningar

Representerad på "Liljevalchs vårsalong", 2005

Utställningen "Kraft" Gula Byggningen, Gustavsberg, 2005

Riksutställningars vandringsutställning "100 tankar om Konsthantverk", 2005-2006

Utställning "TRÄ CHIC", Galleri Sebastian Schildt, 2018

Undervisning

Sedan 1993 har jag haft svarvning, i form av undervisning och produktion av skålar, som enda inkomstkälla.

På följande skolor är jag återkommande gästlärare eller ett fast inslag i deras undervisning;

Jag har även hållit flera kurser på följande skolor;

 

Skålar svarvade i färsk björk.